Płyta fundamentowa
Home > Technologia > Płyta fundamentowa


plyta_fundamentowa_zwykla.jpgLegalett to jedyna płyta fundamentowa posadowiona bezpośrednio na gruncie, która otrzymała pełną Aprobatę Techniczną ITB AT-15-2151/96.

Zaletą płyty fundamentowej jako konstrukcji nośnej jest przenoszenie obciążenia z budynku na grunt poprzez zwiększoną powierzchnię, co umożliwia budowę w przypadku gruntów o małej nośności lub podatnych na osiadanie.

Płyta posadowiona jest płytko więc można bez wykonywania wykopów stosować ją na terenach o wysokim poziomie wody gruntowej.Krótki cykl budowlany – 4 do 7 dni (130 m2) – przyspiesza znacznie budowę domu oraz obniża jej koszty. Każdy fundament Legalett projektowany jest indywidualnie w zależności od wymagań gruntowych i konstrukcyjnych budynku. W oparciu o dokumentację projektową powstaje doskonale dopasowana do budynku i Państwa potrzeb płyta fundamentowa.

wygladzanie_plyty_fundamentowej.jpggotowa_plyta_fundamentowa.jpg

Dane techniczne:

  • Konstrukcja: płyta żelbetowa gr. 20 cm posadowiona na żwirowej podsypce gr. min. 30 cm i połączona z drenażem opaskowym
  • Beton: klasy C-16/20
  • Zbrojenie: siatki zgrzewane z prętów stalowych
  • Izolacja termiczna: twarde płyty styropianowe EPS 100 (FS 20) ułożone bezpośrednio na podłożu (gr. izolacji wg projektu, standardowo od 20 cm).