Konstrukcja stropu monolitycznego

Stropy PRAEFA® wykonywane są z betonów konstrukcyjnych B25 i B35 (w zależności od wynikających obciążeń) jako stropy pełne. Stosowane są w różnych grubościach, zależnych od długości stropu oraz jego ugięcia.

długość minimalna [mm]długość maksymalna [mm]grubość [mm]
500 4400 160
4400 4800 180
4800 5100 200
5100 5400 220
5400 5700 240

W przypadku, gdy odległość między ścianami nośnymi jest większa niż 5,70 m lub jest bardzo duże
obciążenie, stosuje się profil stalowy lub podciąg żelbetowy.

1.PNG

Połączenie z profilem stalowym

W budynkach z balkonami, aby uniknąć mostka termicznego, montowana jest izolacja termiczna umieszczona w stropie (w jednej linii z izolacją zewnętrzną budynku).

2.PNG

Połączenia stropów

 

Zalety stropów PREFA

  • elastyczność-system nie jest ograniczony wartościami modularnymi (wartości krańcowe 500-5700 mm),
  • zbrojenie indywidualne - dostosowane do projektowanego obciążenia
  • otwory wykonywane w dowolnym kształcie,
  • idealnie gładkie powierzchnie od strony widocznej (po ułożeniu nasi montażyści szpachlują tylko połączenia i strop jest gotowy do pomalowania
  • dowolny kształt stropów (wykonywane mogą być różnych formach geometrycznych)
  • maksymalną wytrzymałość osiągają od razu po zmontowaniu; montaż następnej kondygnacji można rozpocząć dzień po wykonaniu wieńca na niższej kondygnacji
  • brak "klawiszowania" zapewniają specjalne systemowe połączenia stropów PRAEFA®