Konstrukcja stropu drewnianego

BELKI STROPOWE

Bardzo użytecznym zastosowaniem połączeń z płytkami kolczastymi są belki stropowe - wiązary o pasach równoległych.
Belki stropowe (ang. floor trusses) mogą być wykonywane w 2 wariantach;

  • Belki z krzyżulcami z tarcicy.
  • Belki "posi-joist" gdzie rolę krzyżulców pełnią specjalne, V-kształtne łączniki tzw. "posi-struts".

Stosowanie wiązarów - belek stropowych niesie ze sobą szereg nowych możliwości dla użytkowników:

  • Mogą być stosowane do większych rozpiętości - do 6m bez podpory i są bardzo konkurencyjną alternatywą do betonu i stali.
  • W przestrzeni pomiędzy krzyżulcami można z łatwością poprowadzić wszelkie instalacje.

stropowe1_instal.jpg

stropowe2_instal.jpg

  • Montaż stropu z prefabrykowanych belek jest bardzo szybki. Stosuje się do tego specjalne łączniki metalowe (do ścian murowanych oraz konstrukcji drewnianych).
  • Wykonywanie elementów w warunkach przemysłowych gwarantuje dokładność wymiarów i stosowanie właściwego materiału
  • Belki stropowe są lekkie, mocne i łatwe w montażu. Stanowią znakomite podłoże pod podłogę (w odróżnieniu od typowych wiązarów, przy belkach stropowych elementy pasów są łączone szerszą stroną do góry).
  • Szeroka powierzchnia podpory dla podłogi gwarantuje znakomitą izolacyjność akustyczną. Badania prowadzone w Norwegii dowiodły, że jest ona dużo lepsza niż w przypadku stropów betonowych.