Konstrukcja dachu
Home > Technologia > Konstrukcja dachu

STOSOWANIE PREFABRYKACJI DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ OBNIŻA KOSZTY BUDOWY

  • Prosty system eliminuje konieczność podzlecania wykonywania dachów specjalistycznym firmom (można nabyć wiązary do samodzielnego montażu lub zrobi to ich producent),
  • Duże oszczędności przynosi stosowanie dolnego pasa jako konstrukcji stropu (zarówno w konstrukcjach poddaszy użytkowych jak i nieużytkowych) przez co można wyeliminować kosztowny strop betonowy.
  • Ta eliminacja stropu (typu Filigran czy Teriva) na etapie projektu "odciąża" konstrukcję i pozwala zaoszczędzić dodatkowo poprzez zastosowanie lżejszych ścian i fundamentów,
  • Zmniejsza się zakres robót montażowych na obiekcie, co znacznie przyspiesza czas budowy,
  • Istnieje możliwość budowy dachu w zimie a poprzez to wydłużenia sezonu budowlanego,
  • Współpraca zakładu z projektantem na etapie projektowania może obniżyć koszty projektu gdyż konstruktor określa na rysunkach tylko geometrię obrysu wiązara i warunki obciążeniowe. Obliczenia statyczne, dokumentację techniczną i produkcyjną wykonuje już zakład wiązarów,
  • Inwestor zna ostateczny koszt więźby już w fazie projektowania (przy wykonaniu tradycyjnym przez cieśli, mamy wówczas lepszy lub gorszy szacunek i w końcowym rozrachunku koszt staje się wypadkową wielu składników takich jak: koszt tarcicy, jej transport, odpady, robocizna cieśli, okucia ciesielskie, impregnaty itp),
  • Ponieważ program komputerowy optymalizuje zużycie tarcicy, występują znaczne jej oszczędności w stosunku do klasycznych konstrukcji (20-40% mniej), co pozwala zakładowi prefabrykacji zaoferować niższą cenę,
  • Możliwość dostarczenia konstrukcji dokładnie przed montażem, przy mniejszym ryzyku jej rozkradzenia niż w przypadku tarcicy luzem,
  • Możliwość tworzenia znacznych rozpiętości dźwigarów (do 30m przy elementach prostych i do 40m w elementach łukowych), przez co lite drewno zastępuje znacznie droższe materiały jak stal, żelazobeton czy drewno klejone.

 

tk_bygg1.jpg

Konstrukcje z wiązarów mają dużą nośność przy niewielkim zużyciu tarcicy. Sprawdzają się w najcięższych warunkach. Zdjęcie z materiałów firmy TK BYGG AB, zakładu ze szwedzkiej miejscowości Kalix, leżącej pod kołem polarnym.

budzyn_strop.jpg

Wykorzystując pas dolny wiązarów jako belki konstrukcji stropu można budować taniej. Oszczędność to nie tylko koszt samego stropu ale i tańsze fundamenty i ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

pref_mont.jpg

Montaż przygotowanej w zakładzie konstrukcji odbywa się bardzo szybko. Wykonuje się go także zimą. Złożenie konstrukcji może wykonać także sam inwestor, firma budowlana lub dekarze.

SYSTEM PREFABRYKACJI GWARANTUJE JAKOŚĆ KONSTRUKCJI DACHOWYCH

 • Szybkie wznoszenie dachu z prefabrykatów redukuje zawilgocenie budynku,
 • System wytwarzania w zakładzie produkcyjnym zapewnia wysoką precyzję wykonania,
 • Prefabrykowane wiązary charakteryzują się zwiększoną nośnością w stosunku do wiązarów budowanych metodami tradycyjnymi (zbijanych lub skręcanych śrubami),
 • Większe możliwości uzyskania równej płaszczyzny dachu ułatwia montaż pokrycia i pozwala na jego dokładne wykonanie (system jest rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy),
 • Układanie wiązara przed sprasowaniem w specjalistycznych szablonach zapewnia dokładne i mocne połączenia oraz powtarzalność wymiarów.

pila_randek.jpg

Wiązary są projektowane i wykonywane przez wyspecjalizowane zakłady, w warunkach przemysłowych, z użyciem odpowiedniego sprzętu.

wiazar_hala.jpg

Wiązary z płytkami kolczastymi są lżejsze od wiązarów tradycyjnych. Łatwiej nimi operować na placu budowy. Nie mają wystających elementów.

prasa_hala.jpg

SYSTEM PREFABRYKACJI TO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

 • Konstrukcja jest oparta na bardzo precyzyjnych obliczeniach inżynieryjnych. Zakładają one znaczny margines bezpieczeństwa dla wytrzymałości tarcicy i płytek.
 • Proces technologiczny wymusza stosowanie wysokiej jakości tarcicy (jest stosowane wyłącznie drewno o właściwej wilgotności. Nie ma ryzyka często spotykanego pękania płyt kartonowo-gipsowych wywołanego wysychaniem mokrego drewna).
 • Program generuje dokumentację technologiczną, stąd też eliminuje się ryzyko błędu ludzkiego w przygotowaniu produkcji oraz zmniejsza ryzyko pomyłki pracowników produkcyjnych.

SYSTEM PREFABRYKACJI DAJE PROJEKTANTOM SWOBODĘ W PROJEKTOWANIU

 • Istnieje możliwość dowolnego zagospodarowania przestrzeni na poddaszu, gdyż wiązary nie potrzebują słupów podporowych,
 • Można swobodnie dopasowywać połacie dachowe do lica muru budynku, zwłaszcza przy nadbudowach już istniejących obiektów,
 • Wiązary MiTek w zasadzie nie potrzebują podpór pomiędzy zewnętrznymi ścianami co pozwala na całkowitą dowolność ustawiania ścian wewnętrznych. Fundamenty wewn. nie są niezbędne. Ściany działowe mogą być budowane w konstrukcji lekkiej i istnieje możliwość ich późniejszego przestawiania bez większych zmian konstrukcyjnych.

wiazar_n.jpgzaklad_bielsko.jpg

Dzięki możliwościom połączenia drewna płytką kolczastą mogą powstawać ze zwykłej tarcicy budowlanej różnego kształtu konstrukcje. Zakład prefabrykacji wiązarów, wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie jest partnerem biur projektowych w zakresie konstrukcji dachu i może uczestniczyć w procesie projektowania obiektu już od etapu koncepcji.